48 x 31 x 3,8 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium