43,7 x 29,5 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium