42,5 x 29,6 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium