41 x 29 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium