44,5 x 30 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium