45,5 x 32 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium