45 x 35 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium