44 x 27 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium