46 x 28 x 3,6 cm

Schneidebrett , Stirnholz, Premium